Stěhování uměleckých předmětů


Stěhování uměleckých předmětů je mnohem složitější a citlivější proces než běžné stěhování domácnosti. Ať už se jedná o malby, sochy, keramiku nebo jiná díla, je nutné je manipulovat s mimořádnou opatrností a odborností. Důvodem je nejen jejich finanční hodnota, ale také jejich nezastupitelná historická a kulturní hodnota.

Příprava na stěhování

Před samotným stěhováním je nezbytné provést důkladnou přípravu. Je důležité zjistit, zda dílo vyžaduje speciální podmínky, neboť některá díla mohou být citlivá na změny teploty nebo vlhkosti či například na otřesy. Dále je nutné zajistit speciální obalový materiál, který chrání dílo před poškozením, např. bublinkovou fólií, měkkým papírem nebo speciálními krabicemi. Vždy konzultujeme přepravu vzácných děl také s majiteli, kteří sice nejsou stěhováci, ale často vědí, co dílo vyžaduje.

Manipulace s dílem

Během samotného stěhování je důležité, aby s dílem manipulovali pouze odborníci. Je třeba mít na paměti, že některá díla mohou být velmi křehká a jakékoli nesprávné zacházení může vést k jejich poškození.

Doprava uměleckých děl

Pro dopravu uměleckých děl je ideální využít speciálně upravená stěhovací vozidla, která mají pro tyto transporty vybavení. V případě mezinárodního stěhování je také nezbytné vyřídit veškeré potřebné dokumenty a povolení, a to jak pro export, tak pro import díla.

Pojištění stěhování

Vzhledem k vysoké hodnotě mnoha uměleckých děl je důležité je pojistit. Pojištění by mělo pokrývat jakékoli poškození nebo ztrátu díla během stěhování. Naše firma je kvalitně pojištěna a zvládne tedy i nepředvídatelné situace.

Instalace na novém místě

Po doručení díla na nové místo je nutné zajistit jeho pečlivé vybalení, ale také aklimatizaci v novém prostředí. Pokud máte speciální požadavky pro stěhování nějakého uměleckého díla, neváhejte se na nás obrátit a my s vámi vše rádi předem probereme a připravíme.

Závěr

Stěhování uměleckých předmětů je náročný proces, který vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Je důležité zajistit, aby díla byla během celého procesu chráněna a aby byla na svém novém místě správně nainstalována. Pouze tak lze zajistit, že jejich hodnota a krása zůstanou zachovány pro budoucí generace.